دعوا

شنیده بودم آدما یه وقتایی خونشون به جوش می آد وکاری که نباید بکنن رو انجام می دن ولی درکش نمی کردم. تا اینکه سهیل(پسر خالم) برام این موضوع رو روشن کرد !انقدر اذیتم کرد تا این اتفاق افتاد!

سهیل جان ، عزیزم، کم آدمو بچلون.


 


 

/ 0 نظر / 9 بازدید